استخدام تراشکار
و فرزکار ماهر
محدوده ارغوانیه
٠٩١٣٣١١٣٥٥٦

تراشکار ماهر
وارد به دستگاه CNC
تراش و فرز با سابقه کار
٠٩١٣٣٢٨١٨١٥

شرکت تولیدی در منطقه
دولت آباد نیازمند اپراتور
ماهر تراش و فرز CNC
٠٩١٣٠٣٩٧٤٢٩

آقا فنی جهت تولید
پنجره دو جداره آلومینیوم
اختصاصی و ترمال بریک
٣٢٣٦٣٦٣٠

به تعدادی نیروی
نیمه ماهر جهت کار در کارگاه
قلم زنی نیازمندیم
٠٩٣٥٥٨٧٥٧١٠ ت.ت.م

شرکت آذین جهت کار در
خط رنگ در زمینه پاشش رنگ
و پولیش کاری (مبارکه)
٠٩١٣٣١٧٥٢٠٩

به تعدادی نیروی
نیمه ماهر جهت کار در کارگاه
قلم زنی نیازمندیم
٠٩٣٥٥٨٧٥٧١٠ ت.ت.م

رویه کوب مبلمان
استیل و راحتی
در کارگاه تولیدی،اشکاوند
٠٩١٣١٢٩٣٤٢٢

استخدام نیروی فنی
دارای خودرو شخصی
همراه با آموزش
جهت خدمات پس از فروش
لوازم خانگی ، تمام وقت
و حقوق ثابت
٤٢٥١ ٦٦٣ ٣
ت.ت.ا.م

به یک نفر نیروی ماهر
درب و پنجره ساز آهنی
محدوده شاهپور جدید
٠٩١٣١٨٨٨٥٨٩

به یک نفر جوشکار CO2
و یک نفر برشکار
مونتاژکار ماهر نیازمندیم
٠٩١٣٠٣٧٦٩٥٥

کارگر ماهر آقا
جهت کار در ساندویچی
نیازمندیم
حقوق ماهیانه ٩٠٠ تومان
تمام وقت - خ کاشانی
مقابل بیمارستان کاشانی
فلافل بیروت
٤٢٤٩ ٠٧٤ ٠٩١٣

تراشکار ، فرزکار و
مونتاژ کار ماهر ، کار در
کارگاه صنعتی (م ارغوانیه)
٣٥٣١٩٦٣١-٠٩١٣٣٦٥٦٤١٢

یک نفر کارگر لاستیک ساز
ماهر،ترجیحا محدوده امام خمینی
حقوق ثابت + بیمه
٣٣٨٨٠٧٧٠

به تراشکار ماهر
نیازمندیم
س ت ٩ الی ١٦
٠٩١٣٩٠٢٢٣١٦ ت.ت.م

نیروی آقا جهت کار در
فست فود ،محدوده مرداویج
ساعت کار ٢٤-١٧:٣٠
٠٩١٦٩٤٠٢٣٢٥

تعدادی نیرو جهت کار در
کارواش محدوده خیابان لاله
نیازمندیم - ت.ت.م
٠٩١٣٩٠٠٦٥٥٢

کارگاه تولیدی کیک و کلوچه
زنجبیل نیازمند یک نفر نیروی
کارگر آشنا به تولید کلوچه
با حقوق اداره کار + بیمه
٠٩١٣٦٠٣٣٠٢٢ت.ت.م

به تعدادی کارگر ماهر
جهت کار در تاسیسات
نیازمندیم
٠٩٢١٤٢٩٣٤٦٤

استاد کار تولید مبلمان
دستمزد بصورت دستی
٠٩٣٧٧٥٠٨٢٠٠
ت.ت.م

کارگرماهرآقا (حداکثرسن٢٧)
جهت انجام پسیو شبکه
ساعت تماس: ١٨-١٤
٠٩١٣٦٨٨٦١٥٥ ت.ت.م

به تعدادی نیروی
برقکار نیازمندیم
حقوق مکفی + بیمه
٠٩١٣١١٤١٠٩٤

تعدادی کارگر ماهر
جهت کار در کارواش
محدوده جی نیازمندیم
٣٥٢١٠٣٠٣

استاد کار تولید مبلمان
دستمزد بصورت دستی
٠٩٣٧٧٥٠٨٢٠٠ ت ت ا م

کارگر ماهر جهت
صافکاری خودروهای سبک
محدوده پارک لاله
٠٩١٦٢٠١٩٥٨٧ ت.ت.م

نیازمند کارگر ماهر
زیروبندسازی و مکانیکی
با بالاترین حقوق و مزایا + بیمه
٠٩١٣٣٢٦٩٣٦٦ ت.ت.م

استادکار ماهر و حرفه ای
جهت کابینتMDF نیازمندیم
٠٩١٣١٠٨٠١٧١
٠٩١٣٧٠٩٢٨١٢

کارگر ماهر آقا
در کارگاه مبل سازی
(روزمزد)
٠٩٣٧٧٥٠٨٢٠٠ ت.ت.م

نیازمند MDF کار جوان
ماهر و نیمه ماهر
محدوده خ رباط
٠٩١٣٢١٦٨٥٠٦ ت.ت.م

نیازمند چند نفر سالن دار
آقا جهت کار در فست فود
با روابط عمومی بالا
٠٩١٣٣١٦٤٧٩٩ ت.ت.م

//Analytics Code