به تعدادی نیروی متخصص
در زمینه چوب و MDF
با حقوق و مزایای مکفی نیازمندیم
٣٥٥٨٠٤٧٢ - ٣٥٥٨٣٣٥١

به تعدادی کارگر
ماهر و نیمه ماهر جهت کار در
کارگاه تراشکاری نیازمندیم
٧٨٥٨ ١١٤ ٠٩١٣

تعدادی برشکار CNC
آهن آلات نیازمندیم
(محدوده امام خمینی)
٨١١٦ ٨١٠ ٠٩١٣

کارگر تولید آقا
با تجربه کاری - حداکثر ٣٥ ساله
شهرک صنعتی جی
١١٠١ ٥٧٢ ٣

به تعدادی برقکار
ماهر و نیمه ماهر
نیازمندیم
٧٤١٧ ٣٢٦ ٠٩١٣

نیازمند استاد کار ماهر
جهت کار در کارگاه mdf
محدوده امام خمینی
٠٩١٣٩٠٦٥١٣٠

یک نفر تراشکار
نیمه ماهر - ترجیحا دیپلم
شهرک صنعتی امیرکبیر
٠٩١٣٢٢٢١٤٥٩

تعدادی کناف کار حرفه ای
در اجرای دیوار دارای
کارت و گواهینامه کناف
جهت پروژه ای بزرگ
واقع در اصفهان نیازمندیم
٢٩٣٩ ٦٨٠ ٠٩١٣
شرکت شاهین برج

به یک آقا نیمه وقت
یا تمام وقت محدوده طالقانی
با ضامن معتبر نیازمندیم
٣٢٣٥٩٥٢٥-٠٩١٣٩٥٨٥٥٣٦

به تعدادی نیروی آقا
جهت کار در فلافلی نیازمندیم
محدوده هشت بهشت
٣٢٦١٥٥٧٦-٠٩١٣٩١٩٠٠٥٩

تعدادی کارگر
جوشکار و مونتاژ کار
حقوق اداره کار - دولت آباد
٠٩١٣١١٤٥٨٧٥ ت.ت.م

MDF کار ماهر
ساعت تماس : ٩ الی ١٨
محدوده ی ارغوانیه
٨٧ ٦٣ ١١٥ ٠٩٣٠ ت.ت.م

استادکار آلومینیوم
ابتدای اتوبان ذوب آهن
٢٤٣٤ ٥٤٩ ٠٩١٣
ت.ت.م

به یک نفر کارگر ماهر
جهت نصب MDF نیازمندیم
محدوده رباط و ملک شهر
٣٤٤٢٩٨٩٦

کارگر ماهر و ساده
جهت کار در کارواش ، بیمه
محدوده اتوبان چمران
٠٩١٣١٢٧٣٠٦٧

تعدادی استادکار MDF
جهت ساخت و نصب
بصورت متری
٠٩١٣٣٠٨٩٣٢٢

به چند کارگر خانم
و آقا جهت کار پاره وقت
در تالار نیازمندیم
٩٥٠٢٦٠١٢-٠٩١٣٢٢٧٣٢٨٢

اپراتور باتجربه تراش و
فرزCNC،آشنا به برنامه نویسی
شهرک صنعتی محمودآباد
خ ٢٠ ، ١٣-٣٣٨٠٠٦١٢

تعدادی استاد کار ماهر
و نیمه ماهر در کارگاه MDF
(سرویس خواب) محدوده رهنان
٠٩١٣٩١٧٥٣٦٠

به تعدادی همکار ماهر
و نیمه ماهر در زمینه چوب و
MDF نیازمندیم - خ امام خمینی
٤٥ ٣٣ ٣٢٨ ٠٩١٣

به تعدادی نیرو
جهت برق ساختمان
نیازمندیم
٩١٢٧ ٢١٠ ٠٩١٣

تعدادی نیروی برقکار
نیمه ماهر ساختمان
نیازمندیم
١٥ ٨٦ ٢١٥ ٠٩١٣

به کارگر ماهر
یا نیمه ماهر جهت حمل و نقل
شیشه سکوریت نیازمندیم
٣٢٢٥٩١٧٢ ت.ت.م

نیازمند
کارگر MDF کار
٤٥٣٢ ١١٩ ٠٩١٣

استاد کار ماهر و
نیمه ماهر MDF کار
و نصاب MDF نیازمندیم
٠٩١٣٢٦٥٣٣٠٤ ت.ت.م

به دو نفر کارگر ماهر
ساندویچی با حقوق
یک میلیون تومان نیازمندیم
٣٠٦٦ ٣٦٧ ٠٩١٣

نیروی فنی ماهر جهت
کار در شرکت ماشین سازی
(محمودآباد)
٣٣٨٠٠٣٣٤ ت.ت.م

یک شرکت تولیدی
در شهرک صنعتی جی
دعوت به همکاری می نماید:
١ . کارگر فنی - ١ نفر
٢ . کارگر جهت اپراتوری
دستگاه فرز - ١ نفر
تلفن و تلفکس :
٣ - ٣٥٧٢٤٢٨١ ت.ت.م

به یک نفر پرسکار
جهت کار در خشکشوئی
نیازمندیم - تمام وقت
٠٩١٣٩١٤٢٧٢٢

فلزکار(ورقکار-جوشکار)
محدوده فلکه دانشگاه صنعتی
خ حکیم فرزانه
٠٩١٢٣٩٦٢١٢٤

//Analytics Code