نیروی برق ساختمان
نیمه ماهر
٠٩٠١٣٣٧٥١١٠
حسینی

تعدادی کارگر فنی ترجیحا
پلی اتیلن کار با حقوق مکفی
جهت کار در محدوده اهواز
٠٩١٣٣٢٩٣٥١٢

نیروی برق کار ساختمانی
ماهر ، زیر ٣٠ سال نیازمندیم
٠٩٣٦٥٠٤٨٥٦٥ت.ت.م

کارگر فنی آقا جهت مونتاژ
با حداقل ٣ سال سابقه کار
تماس:١١ الی ١٤
شاهپور جدید -٣٣٨٧٩٦٧٩

گروه به سازه
نیازمند تعدادی mdf کار
ماهر و نیمه ماهر
٠٩١٣٧٩٧٢٢٨٢

تراشکار ماهر با سابقه کار
بعد از فلکه دانشگاه
صنعتی ، خیابان کاج
٠٩١٩٩٢٥٣٥١٨-٣٣٨٠١٤٥٦

استخدام زیرو بندساز
یا مکانیک ماهر - ترجیحا
خودرو MVM - لوازم یدکی ترابی
٠٩١٣١٠١٥٤٩١ ت.ت.م

نیروی فنی آقا و نیروی
جوشکار CO2 ، محدوده
بلوار کشاورز ، ٢٠ تا ٣٥ سال
٠٩٣٦٣٢٦٦٩٥١ ت.ت.م

به یک نفر جوشکار
محدوده شاهپور جدید
نیازمندیم
٠٩١٣٥٧٦٨٤٣٦ت.ت.م

جوشکار CO2
و برق ١٠ نفر
تراشکار ماهر ٥ نفر
٠٩١٣٦٥٦٣٨٥١ ت.ت.م

به تعدادی کارگر ماهر و
نیمه ماهر جهت کار در فست فود
محدوده سه راه سیمین
٠٤١٦ ٣٣٦ ٠٩١٣

به استاد کار ماهر و حرفه ای
نجار و MDF کار نیازمندیم
٠٩١٣١٠٨٠١٧١
٠٩١٣٧٠٩٢٨١٢ت.ت.م

کارگر ماهر آقا جهت
میوه فروشی محدوده خ جی
٣٢٢٥٧٧٩٠
٠٩١٣١٠٨٢٥٣٣ ت.ت.م

به تعدادی کارگر ساده
و ماهر جهت کار در فست فود
محدوده سه راه سیمین
٠٤١٦ ٣٣٦ ٠٩١٣

کارگر نیمه ماهر
جهت سنگ کاری ساختمان
٠٩١٣٣٢٧٥٤٧٩

نیروی ماهر و نیمه ماهر
MDF کار جهت مونتاژ و نصب
٠٩٣٧١٩٥٦٤٢٥
ت.ت.م

به یک نفر کناف کار ماهر
نیازمندیم
٠٩١٣٦٩٢٥٣٠١

تعدادی نیروی نیمه ماهر
جهت برق ساختمان
نیازمندیم
٠٩١٣٤٧٨٨٨٤٧

نیازمند mdf کار ماهر
محدوده آپادانا
٠٩١٣٤٨٩٥٢٠٥
ت.ت.م

به کارگر mdf کار
تمام وقت نیازمندیم
٠٩١٣٣١٨١٧٨٥
ت.ت.م

فرزکار با ٣ سال سابقه
مسلط به نقشه خوانی
تراشکار با ٢ سال سابقه
٣٣٨٠٢٠٦٣

نیروی کار آقا و خانم
جهت سالن وآشپزخانه رستوران
محدوده آتشگاه
٣٧٧٣٧٣١٣- ٠٩١٣١١٥١٠٥٥

نیازمند کارگر ترجیحا ماهر
جوان جهت کار در مرغ فروشی
محدوده امام خمینی
٠٩١٣٣٠٠١١٩٠

نیازمند استادکار باتجربه
جهت تهیه لبنیات
با دستگاه نیمه صنعتی
٣٥٦٥ ٦٤٧ ٠٩٣٧ ت.ت.م

تعدادی جوشکار
نیازمندیم
محدوده امام خمینی
٠٩١٣٥٦٧٥٦٧٩

یک شرکت معتبر نیروی
نقاش ماهر در شهرک صنعتی
مورچه خورت استخدام می نماید
٤٥٦٤٤٠٠٠ - ٠٣١

اپراتور تراش CNC
نیمه سنگین مسلط
به برنامه نویسی نیازمندیم
٠٩١٣٢٢٩٦٣٨٦

نیروی کار آقا و خانم
جهت سالن وآشپزخانه رستوران
محدوده آتشگاه
٣٧٧٣٧٣١٣

استادکار MDF
جهت کار در شیراز
٠٩١٧٩٢٢٣٥٦٠

نیازمند mdf کار ماهر
محدوده آپادانا
٠٩١٣٤٨٩٥٢٠٥

//Analytics Code