یک شرکت تولیدی
در شهرک صنعتی جی
دعوت به همکاری مینماید:
کارگر فنی جهت
اپراتوری دستگاه فرز
(دیپلم) ٢نفر
تلفن: ٣-٣٥٧٢٤٢٨١
تماس تبلیغاتی ممنوع

یک کارخانه تولیدی معتبر
واقع در شهرک صنعتی جی
به تعدادی کارگر ماهر
ترجیحا آشنا با خطوط تولید PVC
و کلندر نیازمند است
تماس : ١٧ - ٨
٠٣ ٥٦ ٣٢٠ ٠٩١٣ ت.ت.م

کارگر فنی و ماهر و برقکار
صنعتی - جهت ماشین سازی
محدوده محمودآباد
١٧٨٠ ٣٨٠ ٣

به تعدادی برشکار CNC
(گاز و هوا) نیازمندیم
محدوده شاهپور جدید
٨١١٦ ٨١٠ ٠٩١٣

به لوله کش آهن جوش
گالوانیزه کار و موتورخانه بند
نیازمندیم
٣٢٦١٢٠١٣

کارگر نیمه فنی آفا
با مزایای اداره کار
محدوده شاپور جدید
٠٩١٣١١٧١١١٧

به تعدادی نیروی ماهر
جهت قطعه بندی و بسته بندی
مرغ نیازمندیم - کمشچه
٠٩١٣٣١٦١٥٨٦

یک نیروی آقا ماهر
جهت کار در کارواش تاج
( محدوده احمد آباد )
٠٩١٣٩٥٨٠٠٣٨

کارگر ماهر و ساده
جهت کارواش ، بیمه
محدوده اتوبان چمران
٠٩١٣١٢٧٣٠٦٧

شرکت آبنوس کابین
به تعدادی نیروی MDF کار
ماهر و نیمه ماهر نیازمند است
٧٠٦١ ٣٨٠ ٣

کارگر تولید آقا
با تجربه کاری - حداکثر ٣٥ ساله
شهرک صنعتی جی
١١٠١ ٥٧٢ ٣

تعدادی کارگر ماهر
و ساده ، جهت فست فود
محدوده پروین
٠٩١٤٠٠٥٦٨٢٧ ت.ت.م

به تعدادی کارگر ماهر و
نیمه ماهر در ساخت و نصب
کانال کولر نیازمندیم
٠٩١٣١٠٠٠٧٦٠

ترکار ماهر و وردست
جهت شیرینی فروشی
نیازمندیم - ٥٨٢٤ ٢٦٠ ٣
٣٢٥٢ ٠١١ ٠٩١٣

نیازمند تعدادی همکار
ماهر و نیمه ماهر جهت
نصب و ساخت کابینت و درب
٣٣٤٥ ٣٢٨ ٠٩١٣

ترکار ماهر جهت
شیرینی فروشی نیازمندیم
٥٨٢٤ ٢٦٠ ٣
٣٢٥٢ ٠١١ ٠٩١٣

به تعدادی نیروی پرسکار
و تراشکار نیازمندیم
محدوده کار سه راه آتشگاه
١٢ ٨٦ ٣٢٧ ٠٩١٣

کارگر ماهر و نیمه ماهر
مکانیکی به بالاترین حقوق
محدوده شاهین شهر
٦٦ ٩٣ ٣٢٦ ٠٩١٣ ت.ت.م

تراشکار ماهر
یا نیمه ماهر
شهرک صنعتی امیرکبیر
٠٩١٣١١٨٥٢٠٧

به تعدادی کارگر ماهر
MDF کار (محدوده امام خمینی)
حقوق مکفی + بیمه
٠٩١٣٣٠٨٢٣١٧

به یک نفر دوزنده مسلط
به کار با چرخهای صنعتی
و کفاشی (خانم -آقا)
٠٩١٣٩٠٨٤٨٧١-٣٨٥٥٣٢٨٠

به چند اکیپ
نصاب کابینت و کمد
نیازمندیم
١١٩٥ ٩٠٤ ٠٩٣٦

استادکار آلومینیوم
ابتدای اتوبان ذوب آهن
٢٤٣٤ ٥٤٩ ٠٩١٣
ت.ت.م

به تعدادی کارگرماهر و
نیمه ماهر نجار جهت
شرکت تولیدی نیازمندیم
٣٧٧٦٤١٣٨-٠٩١٣٠١٢٣٤٨٨

نیروی آقا ، با تجربه
١٨ تا ٣٠ سال ، جهت کار
در سوپر مارکت ، محدوده
خانه اصفهان - ٩٨ ٦٠ ٣١ ٣٣

کارگر تولید آقا
با تجربه کاری - حداکثر ٣٥ ساله
شهرک صنعتی جی
١١٠١ ٥٧٢ ٣

استادکار درب و پنجره
آلومینیوم و upvc
و نصاب ماهر
٠٩١٣٠٠٠٩٨٦٤

کارگر نیمه ماهر
جهت کارگاه تراشکاری
و فلزکاری نیازمندیم
٨٩ ٨٥ ١٨٨ ٠٩١٣

نیازمند تعدادی همکار
ماهر و نیمه ماهر - جهت
نصب و ساخت کابینت و درب
٣٣٤٥ ٣٢٨ ٠٩١٣

به تعدادی محدود نیروی
فنی (آقا) جهت نصب سقف
کاذب نیازمندیم ، تماس :
(١٣/٣٠-٨/٣٠)٢٣-٣٧٨١٥٩٢٠

//Analytics Code