تراشکار ماهر
کاردر شهرک صنعتی اشترجان
٠٩١٣٣١٤١٨٥٣
٣٧٥٨٢١٩٢

نیازمند کارگر تراشکار
ماهر ، نیمه ماهر
محدوده اتوبان فرودگاه
٧٦ ٦٥ ١٠٠ ٠٩١٣ ت.ت.م

کارگر فنی ماهر آقا
ساکن شاهین شهر
٠٩٠١٦٢٤٧٥٦٩

به نصاب اسکلت فلزی
و فایبرگلاس کار و کارگر فنی
ارتفاع رو نیازمندیم
٣٦٦١٥٣١٦ - ٣٦٦٣٥٠١٣

نیازمند کارگر ماهر
جهت کار در میوه فروشی
٠٩١٣٣٠٣٣٣٧٢

به تعدادی کارگر ساده و
ماهر در زمینه MDF نیازمندیم
محدوده زندان دستگرد
٠٩١٣٢١٢١٩٢٥

باطری ساز ماهر و
٢ نفر کارآموز برق خودرو
٣٢٢٩٤٠١٦
٠٩١٣١٠٦٦٥٥٠

به تعدادی کارگر ماهر
و نیمه ماهر جهت کار در
کارگاه تراشکاری نیازمندیم
٠٩١٣١١٤٧٨٥٨

به یک نفر تراشکار
نیمه ماهر نیازمندیم
٠٩١٣٠٨٧٦٨١٧
ت.ت.م

شرکت معتبر تولیدی
پوشاک
- راستادوز ماهر
-سردوز زن ماهر
حقوق اداره کار+ بیمه و
سرویس ایاب و ذهاب
محدوده امام خمینی و ملک شهر
٣٣٦٨٦٤٥٤
٠٩١٣٢١٩٥١٠٦ ت.ت.م

فرزکار ماهر
آشنا به CNC
(شهرک صنعتی امیرکبیر)
٠٩١٣١١٠٧٨٢٠ ت.ت.م

استادکار آلومینیوم
مقابل زندان دستگرد
تماس: ١٧-٨
٢٤٣٤ ٥٤٩ ٠٩١٣

تعدادی کارگر ماهر و
نیمه ماهر جهت مکانیک خودروهای
سبک (محدوده بزرگمهر)
٠٩٣٦٣٥٤٢٥٧٢

به چند نفر کارگر
ساده و نیمه ماهر
حداکثر سن ٣٠ سال
جهت برق کشی ساختمان
نیازمندیم
٠٩١٣٥٩٠١٠٣٠
تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

فرزکار ماهر
با حقوق و مزایای مکفی
شهرک صنعتی امیرکبیر
٠٩١٣٢٢٢١٤٥٩

به تعدادی برقکار
ساختمان ماهر و نیمه ماهر
نیازمندیم
٠٩٣٩٦٧٤٧٧٦٤ ت.ت.م

تعدادی نیروی مرد
ترجیحا فنی
(متولد ٦٤ به بعد)
جهت کار در واحد فنی
نیازمندیم
٢ - ٠١ ٢٩ ٦٤ ٤٥ - ٠٣١
داخلی ١٤٠

آقا مسلط به سیم پیچی
الکتریکی نیازمندیم
٠٩١٣٢٨٦٥٢٨٠

کابینت به سیما
به تعدادی نیروی ماهر و متعهد
جهت کار در کارگاه MDF
نیازمندیم - ٣٤٤٢٩٨٩٦

کارگر فنی آقا ٢ نفر
حقوق و مزایا
شهرک صنعتی امیرکبیر
٦-٣٣٨٦٥٠٥٥

کارگر فنی جهت کار در
تعمیرگاه خودرو ، تماس :
١٧الی ٢٠ - ٠٩١٣٤٠٨٥٠٩٤
٣٧٨٨٧٥٠٩ - ٠٣١

به یک جوشکار آلومینیوم
با حقوق و مزایای عالی
شاهپور جدید نیازمندیم
٤٥ ٩٥ ٣٣٣ ٠٩١٣

نیازمند کارگر ماهر
جهت کار در میوه فروشی
٣٣٧٢ ٣٠٣ ٠٩١٣

یک نفر جوشکار
و دو خیاط
جهت کار در شهرک صنعتی
نجف آباد ٢
٧٥ ٨٨ ٧٠٠ ٠٩٣٣
٦٢٣ ٠ ٦١٥ ٠٩١٦

نیازمند نیروی فنی
جهت کار در کارخانه
تولید لوله های پلی اتیلن
٥٩ ٧٢ ٦٣٤ ٠٩٣٠

به ٣نفر کارگر فنی جوان
زیر ٢٥ سال با سابقه و
حداقل مدرک دیپلم نیازمندیم
٣٢٢٣٨٧٠٥

گروه تولیدی محصولات چینود
به تعدادی نیروی خانم جهت کار
در سالن تولیدکنسرو ماهی نیازمند است
اولویت با افراد با سابقه
و ساکن محدوده میدان احمدآباد - شهرک کوهپایه
حقوق اداره کار + بیمه با سرویس ایاب ذهاب
٠٩٠١٧٧٦٤٠٣٧-٣٢٣٥١٣٥٣

کارگر فنی جهت نصب
آسانسور - حقوق اداره کار
+بیمه - تماس از ساعت ١٦
به بعد - ٠٩١٣٣٠٦٤٧١٥

چرخکار مانتودوز ماهر
تسویه نقدی
٠٩١٣٢٠٥٤٤٣٧

تعدادی رویه کوب ماهر
و ساده جهت تولیدی مبلمان
محدوده امام خمینی
٠٩١٣١٠١٢٥١٠

//Analytics Code