به یک استادکار حرفه ای
در زمینه چوب و نجاری
نیازمندیم
١٢ ٢٨ ٧٠٩ ٠٩١٣

یک نفر منقل دار
یک نفر تخته کار
با سابقه کار
٠٩٣٩٧٠٤٢٣٧٤

خلیفه گز ساز
خلیفه سوهان ساز
کارگر ماهر
٠٩١٤٠٣٥٤٧٠٠

نیازمند MDF کار ماهر
و نیمه ماهر
محدوده خ ملک شهر
٠٦ ٨٥ ٢١٦ ٠٩١٣ ت.ت.م

کارگر ماهر مکانیکی
و زیروبندسازی
با بالاترین حقوق مزایا + بیمه
٦٦ ٩٣ ٣٢٦ ٠٩١٣ ت.ت.م

آقا
جهت خرد کردن مرغ و ماهی
محدوده دروازه شیراز
٠٥٩٠ ٥٦١ ٠٩٣٧ ت.ت.م

نیروی آقا ترجیحا فنی با
حداقل تحصیلات لیسانس
شهرک صنعتی کمشچه
سرویس رفت و برگشت از
میدان لاله - حقوق اداره کار
سه شیفت چرخشی
(تماس ١٢ الی ١٦)
٦ - ٨٨٣٥ ٥٤٨ ٤

به یک باطری ساز ماهر
ماشین های سبک و سنگین
به صورت درصدی نیازمندیم
٠٩١٣٨١٨٤٨٠٠ ت.ت.م

MDF کار ماهر
و نیمه ماهر و کارگر ساده
محدوده امام خمینی
٠٩١٣٣٠٣٨٧٦٧

به برقکار
نیمه ماهر یا وردست
در محدوده شمال شهر نیازمندیم
٠٩١٣٣٠٨١٢٩٨

به یک باطری ساز ماهر
ماشین های سبک و سنگین
به صورت درصدی نیازمندیم
٠٩١٣٨١٨٤٨٠٠ ت.ت.م

به تعدادی جوشکار CO2
و جوشکار برق نیازمندیم
٣٦٦٨٩٧٣٣

به تعدادی نیروی
ماهر آقا جهت کار در
گز سازی نیازمندیم
٠٩٠١٢٦٧٠٨٥٥- ٣٢٢١٤٥٣٢

کارگر پلی استرکار
نیمه ماهر یا کارگر فایبرگلاس کار
با حقوق و مزایای خوب
١٤ - ٣٧٧٨٠٠١٣

استخدام MDF کار ماهر
س کار : ٧ الی ١٧
شهرک صنعتی المهدی
٠٩١٣١١٤٢٨٣٤-٩٥٠١٠٠٣٨

نیروی ماهر خانم
جهت کار در کارگاه تولیدی
محدوده آبشار سوم
٣٦٣٣٥٧٤٣-٠٩٣٥٧٥٠٤٩٣٣

خلیفه گز ساز
خلیفه سوهان ساز
در محدوده شهر اصفهان
٠٩١٤٠٣٥٤٧٠٠

کار در کابینت سازی
(فلز و MDF) حقوق توافقی
محدوده : میرزا طاهر
٠٩١٣٢١٠٩٦٢٠ ت.ت.م

تعدادی نیرو (ترجیحا ماهر)
جهت کار در کارگاه
گز سازی ، محدوده پروین
٠٩١٣٣٠٨٤٨٨١-٣٥٥٥٨٩٠١

تعدادی استادکار ماهر و
نیمه ماهر نقاش ساختمان
نیازمندیم
٠٩١٣٣١١٧٢٨٤ ت.ت.م

اپراتور فرز CNC مسلط به
پاورمیل حداقل ٢ سال سابقه
متاهل - ٣٣٨٧٩٩١٤
٣٣٨٧٤٠٩٥ ت.ت.م

نیروی ماهر یا نیمه ماهر
جهت کار در کارگاه
رویه کوبی مبل
٠٩٣٩٨١٨٥٧٧٦ ت.ت.م

کارگر پلی استر کار
نیمه ماهر یا کارگر فایبرگلاس کار
با حقوق و مزایای خوب
١٤-٣٧٧٨٠٠١٣

نیازمند تعدادی کارگر
آقا با مدرک دیپلم فنی
منطقه صنعتی صفه
٣٢٥٦ ١١٩ ٠٩١٣

به برقکار نیمه ماهر
یا وردست در محدوده
شمال شهر نیازمندیم
٠٩١٣٣٠٨١٢٩٨

نیازمند کارگر ماهر آقا
جهت کار در فست فود
شهرک صنعتی دولت آباد
٠٩١٣٩٦٤٣١٠٧

به چند نفر کارگر ماهر
جهت کار در نانوایی نیازمندیم
با حقوق مکفی و بیمه
٠٩١٣٦٨١٣٠٢٥

فرز کار و تراش کار آقا
نقشه کشی صنعتی (خانم)
دولت آباد
٤٥٨٣٨٧٩٢

کارگر نیمه ماهر خانم
جهت کار در کارگاه قنادی
خ سجاد - ٣٦٣٠٧١٦٢
٠٩٣٥٧٧٥١٦٥٦

کارگر ماهر آقا جهت کار
در ساندویچ فروشی
با حقوق مکفی ، محدوده نظر غربی
٠٩١٣٢٠٠٦٤٤٠

//Analytics Code