اپراتور فرز CNC مسلط
به نرم افزار power mill
(شهرک امیرکبیر)
٣٣٨٧٩٩١٤-٣٣٨٧٤٠٩٥

نیروی ماهر جهت بافت
تابلو فرش تبریزی
٠٩٣٩٠٧٠٩٤٦٩

به یک استاد کار ماهر
جهت نصب کابینت MDF
حجم - نیازمندیم
٠٩١٣٤٧٢٧٠٥١

نیروی کار ماهر خانم
یا آقا ، جهت نانوایی نیازمندیم
(محدوده میرداماد)
٣٢٣٦٥١٧٦-٠٩١٩٩٧٦٩٩٤٤

استاد کار چاپ سیلک
ترجیحا آقا
جهت کار در کارگاه چاپ سیلک
و پلاک سازی
حقوق عالی + بیمه
محدوده خیابان امام خمینی
(تماس : ٨/٣٠ الی ١٨)
٧٧ ٦٣ ٦٨ ٣٣
٩٧ ٤١ ٢٣٨ ٠٩٣٩

کارگر ماهر
جهت کار در میوه فروشی
محدوده باغ فدک
٠٩١٣٣٠٣٣٣٧٢

کارگر ماهر تمام وقت
در آشپزخانه فست فود
ملک شهر - مطهری
٠٩١٣٠٨٢٠٧٩٥ت.ت.م

نیازمند جوشکار
در و پنجره ساز ، ماهر
( محدوده امام خمینی )
٠٩١٣٢١٠٣٨٥٤

نیروی ماهر
جهت کارگاه تابلوهای تبلیغاتی
زیر ٣٠ سال محدوده چمران
٠٩١٣١٩٤٣٥٠٠

تعدادی نیروی ماهر
MDF کار (نصاب)
با ابزار نصب و سابقه کار
٣٤ ٣٧ ٨٥٥ ٠٩٣٦

نیازمند MDFکار
نیمه ماهر
٠٦ ٨٥ ٢١٦ ٠٩١٣
ت.ت.م

کارگر نیمه ماهر و ماهر
جهت لوله کشی آب
(تمام وقت و نیمه وقت)
٨٤ ٠٠٠ ٣٢ ٠٩١٣

به تعدادی جوشکار
ماهر و نیمه ماهر
شهرک جی نیازمندیم
٨٦ ٦٢ ٧٩٩ ٠٩٣٨

آذین فام آریا
پیستوله کار ماهر جهت خط
رنگ خودرو (مبارکه)
٠٩١٣١١٧٥٧٢٧

شرکت آبنوس کابین
به تعدادی نیروی MDF کار
ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم
٢ - ٦١ ٧٠ ٨٠ ٣٣

تعدادی کارگر جهت کار در
کارخانه در شهرک صنعتی سگزی
با یکسال سابقه کار فنی
٣٢٢٢٠٦٠٤

به تعدادی نیروی فنی
نیازمندیم
(بدون بیمه)
٠٩٣٦٤٣٩٨٣٦٤

به تعدادی نیروی ماهر
(خانم و آقا)
جهت کار در کارگاه گزسازی
نیازمندیم
محدوده خ پروین و هفتون
٠٩١٣٣٠٨٤٨٨١
٣٥٨١١٩٣٣

ماشین سازی مسائلی
کارگر فنی و مونتاژ کار
با حداقل ٢ سال سابقه کار
٧-٣٥٧٢٣٠٠٦ ت.ت.م

کارگر ماهر آقا و خانم
جهت کار در کارگاه چاپ سیلک
و پلاک سازی
حقوق عالی + بیمه
محدوده خیابان امام خمینی
(تماس : ٨/٣٠ الی ١٨)
٧٧ ٦٣ ٦٨ ٣٣
٩٧ ٤١ ٢٣٨ ٠٩٣٩

به تعدادی استادکار ماهر
و کارگر نیمه ماهر جهت
کارگاه MDF نیازمندیم
٠٩١٣١٠٥٢٧٨٩

تعدادی استاد کار نقاش
ساختمان نیازمندیم
٠٩١٣٣١١٧٢٨٤
ت.ت.م

اپراتور تراش CNC
نیازمندیم
٠٩١٣٣٠٤١١٨٣
٣٣٨٥٠٠٣٤

به یک نفر جوشکار
و مونتاژکار نیازمندیم
٠٩١٣٠٣٧٦٩٥٥

سفره خانه سنتی
نقش جهان ، میدان امام
جنب مسجد شیخ لطف ا...
گارسون ماهر

لوله کش ماهر و نیمه ماهر
روزانه ٣٠ تا ٦٠ هزار
٧٠٠ تا ١/٤٠٠ ماهیانه
٠٩٣٠٨١٥٨٧٦٦

به یک نفر استادکار ماهر
MDF کار
جهت کار در کارگاه
٠٩١٣٢٦٦٧٥١٩

کارگر ماهر یا نیمه ماهر
آشپز آقا
ترجیحا مجرد جزیره کیش
٤٦ ١٣ ٣٢٥ ٠٩١٣

به یک تراشکار ماهر
در زمینه تراش تفلون
محدوده خ کهندژ نیازمندیم
٣٧٦٥٧٧٨٤ ت.ت.م

به یک کارگر
جهت کار در نانوایی
نیازمندیم
٠٩٣٧١١٨٧٣٦٤

//Analytics Code