به یک تراشکار
برقو (سیلندر)
نیازمندیم
٠٩١٣٤١٠٨٤٩٦ رحمانی نیا

کارگر ماهر یا نیمه ماهر
جهت برقکاری ساختمان
٠٩١٣٢١٢٧٩٦٩
٠٩١٣١١٥٥٧٠٩

کارگر ماهر
کوره لعاب کاری مینا
با حقوق و مزایا و دائمی
٠٩١٣٢٠٦٦٥٨١

به تعدادی نیرو
جهت کار در فست فود
نیازمندیم ، تماس : ٢٠ - ١٢
٧٥٩ ٥٠ ٣٣٣

تعدادی جوشکار ماهر
و نیمه ماهر ، ٣٠ - ٢٥ سال
حقوق اداره کار + بیمه
٠٩١٣١٨٨١٢٢٠

تخته کار ماهر تمام وقت
جهت کار در جوجه کبابی
محدوده چهارباغ بالا
٤٠٠٦ ٦٤٠ ٠٩١٣

فوری
باطری ساز و کولر ساز
اتومبیل سبک و سنگین
٠٩١٣٨١٨٤٨٠٠ ت.ت.م

کارگر ماهر
کوره لعاب کاری مینا
با حقوق و مزایا و دائمی
٠٩١٣٢٠٦٦٥٨١ ت.ت.م

نیازمند فرزکار
ترجیحا CNC
٩٦ ٠٠ ٨٠٦ ٠٩١٣
ت.ت.م

استخدام با بیمه
نیروی ماهر و نیمه ماهر جهت
تولید مبل - خ امام خمینی
خ طالقانی - ٣٣٢٤٧٩٠١

تعدادی نیروی ماهرجهت کار
برق ساختمان درشرکت پارتاک
نیازمندیم ،تماس : ١٦-٩
٣٦٢٥٩٥٩٠

به تعدادی MDF کار
ماهر و نیمه ماهر
با بیمه نیازمندیم
٠٩١٣١٠٧٦٩٥٣ ت.ت.م

به تعدادی نیرو جهت کار
در فست فود ، خ فروغی
روبروی مدرسه صفا کار
پیتزا رامین - مراجعه حضوری

خلیفه گز ساز
٠٩١٤٠٣٥٤٧٠٠
ت.ت.م

به تعدادی کارگر ماهر
جهت کار در میوه فروشی
نیازمندیم
٠٩١٣٣٠٣٣٣٧٢

کارگر فنی با سابقه
در شرکت لوله پویش
واقع در شهرک صنعتی شرق
٠٩١٣٦٤٠٨٣٥٠

نیازمند آلومینیوم کار
ماهر جهت کار آلومینیوم
اختصاصی و معمولی
٩٨ ٤٨ ٨٩٤ ٠٩١٢ حسین زاده

تعدادی استادکار
نقاش ساختمان نیازمندیم
٧٢٨٤ ٣١١ ٠٩١٣
ت.ت.م

آذین فام آریا
پیستوله کار ماهر جهت
خط رنگ خودرو (مبارکه)
٠٩١٣١١٧٥٧٢٧

استخدام با بیمه
نیروی ماهر و نیمه ماهر جهت
تولید مبل - خ امام خمینی
خ طالقانی - ٣٣٢٤٧٩٠١

تخته کار ماهر ، تمام وقت
جهت کار در جوجه کبابی
محدوده چهارباغ بالا
٤٠٠٦ ٦٤٠ ٠٩١٣

به یک نفر جوشکار
co2 ماهر
نیازمندیم
٠٩١٣٠٣٧٦٩٥٥

تعدادی کارگر ماهر
و نیمه ماهر در کارگاه طلاسازی
ترجیحا خانم
٠٩١٣١٢٩٢٨٤١-٣٤٤٥٥٤٥٧

تعدادی نیروی ماهر
نقاش ساختمان به صورت
روزمزدی نیازمندیم
٠٩١٣١١٣٩٤٢٨ ت.ت.م

خدمات مبل
نیازمند یک نفر آقا
رویه کوب مبل
٠٩١٣١٧٠٩٧٤٥

اپراتور فرز CNC مسلط
به نرم افزار POWER MILL
دو سال سابقه کار
٣٣٨٧٩٩١٤-٣٣٨٧٤٠٩٥

به یک نفر جوشکارco٢
نیازمندیم
٠٩٣٥٨٠٤٦١٩٠
ت.ت.م

کارگر فنی با سابقه کار
نیازمندیم
(ماشین سازی)
٣٥٧٢٣٠٠٦ ت.ت.م

تخته کار ماهر ، تمام وقت
جهت کار در جوجه کبابی
محدوده چهارباغ بالا
٤٠٠٦ ٦٤٠ ٠٩١٣

نیازمند کارگر ماهر
زیر و بند سازی و مکانیکی با
بالاترین حقوق و مزایا + بیمه
٩٣٦٦ ٣٢٦ ٠٩١٣ ت.ت.م

//Analytics Code