نیاز به ١ نفر تراشکار
اصفهان ، خ امام خمینی
نرسیده به فلکه دانشگاه
٠٩١٣٣٢٥٣١٠٠ ت ت م

کارگر ماهر و نیمه ماهر
جهت کار در کارگاه MDF
٠٩١٣٤٣٦٢٨٥٩
٠٩١٣٤٧٤٦٠٨٤

جوشکار Co2
و مونتاژکار
(فلکه دانشگاه صنعتی)
٠٩١٣٩٠٠٦٠١١

کارگر ماهر ، ترجیحا
پیستوله کار، جهت خط رنگ
خودرو ، با بیمه
٠٩١٣٣١٧٥٢٠٩

MDFکار ماهر
مراجعه حضوری
ساعت تماس :١٤ الی١٦/٣٠
٠٩١٣٤٨٩٥٢٠٥

استخدام کارگر ماهر برقکار
روزمزد با قرارداد سالیانه
٤٦٤٠ ٠٢٩ ٠٩١٣
٢٧٤٧ ٥٦٤ ٣

اپراتورتراش CNC
مسلط به برنامه زیمنس
محدوده نجف آباد،فولادشهر
٠٩١٣٢٢٩٦٣٨٦ ت.ت.م

نیروی ماهر آقا
خم کار مس ، لحیم کار مس
(محدوده بزرگمهر) روزمزد
٣٠٩٦ ٥٥٩ ٠٩١٣

یک استادکار و چرخ پولکی
٤٥ سانتی
کم کار نیازمندیم
٠٩٣٣٢٢٧٠١٥٠

نیازمند کارگر ماهر
زیروبندسازی و مکانیکی، با
بالاترین حقوق و مزایا + بیمه
٠٩١٣٣٢٦٩٣٦٦ ت.ت.م

سپاهان شهر
نیروی کار جوان،جهت کار در
فست فود
٠٩١٣٤٠٤٥٥٦٠

آقا جهت کار و فروشندگی
در مبل فروشی،محدوده پروین
٠٩١٣٠٢٠٤٨٤١
٠٩٣٧٥٣٥٩٤٢٤

رستوران ایتالیایی نیوشا
استخدام نیروی ماهر آشپزخانه
توحید میانی،تماس ١٠صبح
به بعد - ٠٩٣٥٦٦٦٢٨٤٨

نیازمند استاد ماهر یا
نیمه ماهر جهت نقاشی قطعات
اتومبیل ، محدوده امام خمینی
٠٩١٣٨١١٨٧٠٧

کارگر ماهر و نیمه ماهر
MDF کار با قرارداد و بیمه
محدوده امام خمینی و رهنان
٠٩١٣٥٥٧٨٩٩٠

چند نفر اپراتور
تراش CNC به صورت
شیفت با حقوق مکفی
٠٩١٣٨٢٧٢٧٨٧

به تعدادی
MDF کار ماهر نیازمندیم
محدوده کهندژ
٠٩١٣٢٨٦٧٦٧٣ ت.ت.م

به یک نیروی جوان آشنا
به جوشکاری درب و پنجره
در محدوده لاله نیازمندیم
٠٩١٣٧٩٠٥٢٠٢ ت.ت.م

تراشکار ماهر
نیازمندیم
ساعت تماس : ١٥-١٣
٢٣١٦ ٩٠٢ ٠٩١٣

جوشکارco٢ و آرگون
خانم (شاهپور جدید)
٣٣٨٧٩٧٩١
٠٩١٣٣٨٢٣٠٨٢

نیروی فرزکار یا
بورینگ کارساده
نیازمندیم
٠٩١٣٣١٥٥٧٢٢ت.ت.م

نیازمند استاد کار ماهر و
حرفه ای (٢٠ نفر) جهت کابینت
MDF - ٠٩١٣١٠٨٠١٧١
٠٩١٣٧٠٩٢٨١٢

نیازمند کارگر جوان
ماهر جهت کار در مرغ فروشی
محدوده امام خمینی
١١٩٠ ٣٠٠ ٠٩١٣ ت.ت.م

٣ نفر کارگر نیمه ماهر
آشنا به خشکشویی و نقاشی
اتومبیل محدوده مرداویج
نیازمندیم - ٠٩١٣٢٢٥٢٦٩٣

نیروی فرزکار یا
بورینگ کارساده
نیازمندیم
٠٩١٣٣١٥٥٧٧٢ت.ت.م

به تعدادی کارگر ماهر
جهت کار در کارخانه تولید درب
و پنجره آلومینیوم نیازمندیم
٣٥٦٠١٥٩٧

کلینیک ساختمانی دهکده
با حقوق عالی + بیمه
MDFکارماهرجهت کارگاه(مرق)
٣٦٦٥٠٥١٧

به دو نفر خانم جوان
جهت کار در بستنی بوران
نیازمندیم ، حکیم نظامی
٠٩١٣٥٥٢٩٦٦٣-٣٤٥٨٥٩٨٥

آذین فام آریا
استخدام کارگر ماهر
(ترجیحا پیستوله کار) با بیمه
٠٩١٣٣١٧٥٢٠٩

تعدادی نیروی ماهر
جهت MDF کاری و نجاری
نیازمندیم
٠٩١٣٤٨٩٥٢٠٥

//Analytics Code