برقکار ماهر یا وردست
نیازمندیم
محدوده شمال شهر
۰۹۱۳۳۰۸۱۲۹۸

نیروی آقا فوق دیپلم
الکترونیک با تجربه
در امور فنی
۰۹۱۳۰۳۰۳۲۳۵

تعدادی کارگر ساده
و ماهر در فست فود با حقوق
مکفی مرداویج نیازمندیم
٩٥٤٧ ٣٠٨ ٠٩١٣ ت.ت.م

چند نفر کارگر MDF کار
ماهر، نیمه ماهر و ساده
خ امام خمینی ، خ بسیج
٩٠٠٦ ٥٣٣ ٠٩١٣

تراشکار و فرزکار ماهر
شهرک صنعتی امیرکبیر
نیازمندیم
٣٨٧٦٨٢٥-٠٩١٣٣١٨٧٤٤٩

به تعدادی تراشکار
ماهر نیازمندیم - حقوق
بیمه - مزایا - محدوده کار
کهندژ - ٥٩ ٦٥ ٣١٣ ٠٩١٣

تعدادی کارگر نیمه ماهر
تاسیسات
محدوده کار سپاهانشهر
٣٠ ٤٦ ١٠٤ ٠٩١٣

به چند نفر
استاد کار مینا نیازمندیم
٢٢٥٦٣٧٦

به تعدادی کارگر ماهر
یا نیمه ماهر جهت کار در
کارگاهMDF نیازمندیم
٣٢٠٩ ١١٣ ٠٩١٣

استخدام فلزکار ماهر
مسلط به دستگاه خم و گیوتین
و جوشکاری
٩٥ ٦٢ ١١٩ ٠٩١٣

MDF کار ماهر و نیمه ماهر
جهت واحد تولیدی معتبر
انتهای خ آتشگاه
٩٥ ٨٥ ١١٩ ٠٩٣٥

خانم
جهت کار در کافی شاپ
محیط کاملا زنانه ، محدوده برج
٠٩١٣٢٢٦٣٦٩٤-٢٦١٦٧٧٥

آقا فنی با سابقه
زیر٣٥ سال - دیپلم به بالا
اداره کار+ بیمه
٢٣٤٩٠٢٠ ت.ت.م

استخدام کارگر
سیم پیچ ماهر
٥٩ ٢٤ ١٠٧ ٠٩١٣
ت.ت.م

به تعدادی نیروی تراشکار
و فرزکار ترجیحا آشنا با
CNC نیازمندیم
٤٤ ٢٥ ٣٨٧

به تعدادی کارگر ماهر
و ساده جهت کار در فایبرگلاس
در محدوده شاهین شهر
نیازمندیم ٤٥٢٤ ٦٤٥ ٠٩١٣

کارگر ماهر جهت کابینت
و دکوراسیون MDF
نیازمندیم - استخدام - درصدی
٠٩٣٦٧٧٦١٣٠٠

کارگر فنی آقا
با مزایای اداره کار
محدوده شاپور جدید
٠٩١٣١١٧١١١٧

نیازمند تعدادی
کارگر ماهر و نیمه ماهر
جهت کار کناف
٠٩١٣٧٣٧٠٤٠١

استخدام
جوشکار
محل کار : شاهپور جدید
٠٩١٣٣٠٨٥٤٨٥

نیروی فنی آقا
با سابقه
ترجیحا فوق دیپلم
سن ٢٥ تا ٣٥ سال
تولید پنجره دو جداره upvc
محدوده غرب و شمال اصفهان
٢٣٤٩٠٢٠ ت.ت.ا.م

تعدادی MDF کار
ماهر و نیمه ماهر با بیمه
محدوده کهندژ نیازمندیم
٠٩١٣١٠٧٦٩٥٣

کارگر پیتزا-ماهر و ساده
با حقوق و مزایای عالی-س کار
١٥ الی٢٤-محدوده ملک شهر
٠٩١٣٢٦٨١٥٠٠

به دو نفرکارگرخانم یا آقا
جهت کار در فلافل دیشام
نیازمندیم ٦٦٧٣٩٠٠
٠٩١٣٧٩٣٨٩٠٣

تعدادی تراشکار ماهر
(شهرک صنعتی امیرکبیر)
٠٩١٣٥٥٦٤٠٠٩
ت.ت.م

به یک نصاب MDF
و یک نجار ماهر جهت کار دائم
در یکی از شهرستانهای شیراز
نیازمندیم - ٠٩١٧٧٢٣٢٨٠٤

به تعدادی برقکار ماهر
و نیمه ماهر نیازمندیم
داخل شهر
٨٦٨٢ ٧٥٣ ٠٩١٣

نیازمند یک کارگر
نیمه ماهر
جهت کابینت سازی MDF
٨٢ ١٠ ٢٠٢ ٠٩١٣

شرکت معتبر نیازمند
مکانیک موتورآلات بنزینی
و دیزلی با حقوق + بیمه
+سرویس ٠٩١٣٣١٨٥٣٣١

نیروی سیمبان ماهر
جهت کاردرحوادث و تعمیرات
امور برق شرق نیازمندیم
٠٩٣٣١١٨٢٠٤٠

//Analytics Code