به یک نفر جوشکار
درب و پنجره ساز
ماهر نیازمندیم
٠٩١٣٢٦٥١١٨٥ ت.ت.م

کارگر کارواش با حداقل
٥ سال سابقه کار و کارت
محدوده دروازه تهران
٠٩١٣٣١٣٥٩٧٧

MDF کار نیمه ماهر
یا وردست
٩٨ ٩١ ٧٢٧ ٠٩٣٩

تعدادی کارگر نیمه ماهر
تراشکار نیازمندیم
٠٩١٣١١٤٥٣٠٠
٠٩١٣١١٨٥٦٧٥ ت.ت.م

نیازمند کارگر ماهر
مکانیکی - با بالاترین حقوق
و مزایا + بیمه
٠٩١٣٣٢٦٩٣٦٦ ت.ت.م

نیازمند شاگرد قصاب
ماهر
٠٩١٣١٠٦٥٩٦٠

جوشکار - تراشکار
پایه حقوق ٨١٥ تومان
+ بیمه
بدون سرویس
ساعت کار ٧ الی ١٨
منطقه صنعتی دولت آباد
خ ٢٠ ، فاز ٢ ، پ ٧٢
٥١٩٦ ٣١٦ ٠٩١٣

نقاش اتومبیل ماهر
جهت کارگاه فایبرگلاس
محدوده امام خمینی
٢٢٥٩ ١٢٨ ٠٩١٣

شرکت آذین فام
نیروی ماهر جهت رنگ آمیزی
قطعات - شهرک صنعتی مبارکه
٠٩١٣١١٧٥٧٢٧

به چند وردست ماهرجهت
فرداری و کیک سازی نیازمندیم.
٠٩١٣١١٠٥٠٩١

به یک کارگر ماهر
و نیمه ماهرMDFکار
نیازمندیم
٠٩١٣٣١٤١٠٣٢

استخدام
استادکار ماهر
تعمیر پمپ سوزن و فارسونگا
٢٦٠٤ ٩٨٩ ٠٩١٦

دو نفر استاد کار
تمام چوب کار و Mdf کار
محدوده امام خمینی
٠٩١٣٣٦١٢٠٩٤

تخته کار ماهر جهت
کار در رستوران نیازمندیم
محدوده سه راه حکیم نظامی
٠٩١٣١١٨٣٨٤١

تراشکار ماهر
منطقه صنعتی دولت آباد
٠٩٣٠٤٥٨٥١٧٨
ت.ت.م

به یک نفر MDF کار
ماهر نیازمندیم
٠٩١٣٢٢٩٢٥٧٤
ت.ت.م

نیازمند کارگر نیمه ماهر
جهت کار در جوشکاری و
درب و پنجره سازی
٠٩١٣١١٠٢٨٦٠

شرکت آبنوس کابین
به تعدادی نیروی ماهر و
نیمه ماهر MDF کار نیازمندیم
٢ - ٦١ ٧٠ ٨٠ ٣٣

نیازمند یک کارگر ماهر
و یک کارگر نیمه ماهر
جهت نقاشی اتومبیل
٣١ ٧٩ ٦٢٨ ٠٩١٣ ت.ت.م

سرپرست واحد تزریق
اتصالات P.P (لوله سبز)
با حداقل ١٠ سال سابقه
حقوق توافقی
شهرک صنعتی مبارکه
تماس: ١٣ - ٩
٩٨٧ ٧٣ ٥٢٣

به یک نفر استادکار ماهر
MDF کار
جهت کار در کارگاه
٠٩١٣٢٦٦٧٥١٩

کارگر ماهر یا نیمه ماهر
جهت کار در فست فود
محدوده سپاهانشهر نیازمندیم
٠٩١٩٦٤٢٨٨١٥

به تعدادی کارگر
جهت جوشکاری ساختمان
نیازمندیم
٠٩١٣٦٨٦١١٥٠

به یک نفر کارگر ماهر و
نیمه ماهر جهت کار در کارگاه
MDF - محدوده کهندژ
٠٩١٣١٠٧١٩٢١

کارگر ماهر یا نیمه ماهر
جهت فست فود
محدوده سپاهانشهر
٨٨١٥ ٦٤٢ ٠٩١٩

به یک دیپلم فنی
(آقا)
نیازمندیم
٣٥ ٣٢ ٠٣٠ ٠٩١٣

نیازمند باطری ساز ماهر
سواری ایرانی و خارجی
باطری ولتا ٠٩٣٥٧٦٨٥٢٩٦
٠٩١٣٧١٦٠١٦٤

به یک دیپلم فنی (آقا)
نیازمندیم
٣٥ ٣٢ ٠٣٠ ٠٩١٣
٤٨ ٦٣ ٦٢٦ ٣

به یک نفر استادکار
ماهر
جهت کار در کارگاه MDF
٠٩١٣٢٦٦٧٥١٩

نیازمند مکانیک باتجربه
با سابقه کار در زانتیا
مگان ، ال ٩٠ ، ریو
٨٠١٠ ٦٢٨ ٣

//Analytics Code