تراشکار ماهر
کاردر شهرک صنعتی اشترجان
٠٩١٣٣١٤١٨٥٣
٣٧٥٨٢١٩٢

کارگر فنی ماهر آقا
ساکن شاهین شهر
٠٩٠١٦٢٤٧٥٦٩

شرکت معتبر تولیدی
پوشاک
- راستادوز ماهر
-سردوز زن ماهر
حقوق اداره کار+ بیمه و
سرویس ایاب و ذهاب
محدوده امام خمینی و ملک شهر
٣٣٦٨٦٤٥٤
٠٩١٣٢١٩٥١٠٦ ت.ت.م

کارگرماهر و نیمه ماهر
جهت رویه کوبی مبلمان
راحتی و استیل ( آتشگاه)
ت.ت.م ٠٩١٣٣٢٩٩٩٥٦

شرکت نکوسابان
نیازمند اپراتور باتجربه تراش
CNC،شهرک صنعتی محمودآباد
١٣-٣٣٨٠٠٦١٢

شرکت آوا چوب
تعدادیMDF کار با حقوق عالی
منطقه صنعتی دولت آباد
٠٩١٣٣٦٨٩٥٥١

آقا ترجیحا باسابقه
زیر ٢٣ سال-کار در کارگاه تزریق
پلاستیک-٠٩١٣٩١٨٥٧٦٧
٠٩٣٣٦٣٣٥٧٦٧

برقکار نیمه ماهر
یا وردست در محدوده
شمال شهر نیازمندیم
٠٩١٣٣٠٨١٢٩٨ ت.ت.م

آریا چوب
MDFکار ماهر - محدوده آتشگاه
نیازمندیم - ٦٧٦٦ ٧٧١ ٣
٠٥٦٤ ٣٠٤ ٠٩١٣ زارع

کارگر ماهر و نیمه ماهر آقا
جهت کار آلومینیوم سازی
نیازمندیم
٠٩١٤٠٠٢٨٠٢١

کارگر نیمه ماهر
کار در تعمیرگاه مکانیکی
خ اتوبان ذوب آهن
٠٩١٣٤٠٨٥٠٩٤

به تعدادی کارگر ماهر
و نیمه ماهر جهت کار در
کارگاه تراشکاری نیازمندیم
٠٩١٣١١٤٧٨٥٨

به یک نفر تراشکار
نیمه ماهر نیازمندیم
٠٩١٣٠٨٧٦٨١٧
ت.ت.م

نیازمند کارگر تراشکار
ماهر ، نیمه ماهر
محدوده اتوبان فرودگاه
٧٦ ٦٥ ١٠٠ ٠٩١٣ ت.ت.م

به یک نفر جوشکار
مونتاژ کار CO2
ماهر نیازمندیم
٧٥ ٣٩ ٠٤٤ ٠٩٣٩

تعدادی نیروی مرد
ترجیحا فنی
(متولد ٦٤ به بعد)
جهت کار در واحد فنی
نیازمندیم
٢ - ٠١ ٢٩ ٦٤ ٤٥ - ٠٣١
داخلی ١٤٠

استادکار آلومینیوم
مقابل زندان دستگرد
تماس: ١٧-٨
٢٤٣٤ ٥٤٩ ٠٩١٣

به تعدادی کارگر ساده و
ماهر در زمینه MDF نیازمندیم
محدوده زندان دستگرد
٠٩١٣٢١٢١٩٢٥

باطری ساز ماهر و
٢ نفر کارآموز برق خودرو
٣٢٢٩٤٠١٦
٠٩١٣١٠٦٦٥٥٠

به نصاب اسکلت فلزی
و فایبرگلاس کار و کارگر فنی
ارتفاع رو نیازمندیم
٣٦٦١٥٣١٦ - ٣٦٦٣٥٠١٣

نیازمند کارگر ماهر
جهت کار در میوه فروشی
٠٩١٣٣٠٣٣٣٧٢

فرزکار ماهر
آشنا به CNC
(شهرک صنعتی امیرکبیر)
٠٩١٣١١٠٧٨٢٠ ت.ت.م

تعدادی کارگر ماهر و
نیمه ماهر جهت مکانیک خودروهای
سبک (محدوده بزرگمهر)
٠٩٣٦٣٥٤٢٥٧٢

به چند نفر کارگر
ساده و نیمه ماهر
حداکثر سن ٣٠ سال
جهت برق کشی ساختمان
نیازمندیم
٠٩١٣٥٩٠١٠٣٠
تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

فرزکار ماهر
با حقوق و مزایای مکفی
شهرک صنعتی امیرکبیر
٠٩١٣٢٢٢١٤٥٩

به تعدادی برقکار
ساختمان ماهر و نیمه ماهر
نیازمندیم
٠٩٣٩٦٧٤٧٧٦٤ ت.ت.م

آقا مسلط به سیم پیچی
الکتریکی نیازمندیم
٠٩١٣٢٨٦٥٢٨٠

کابینت به سیما
به تعدادی نیروی ماهر و متعهد
جهت کار در کارگاه MDF
نیازمندیم - ٣٤٤٢٩٨٩٦

کارگر فنی آقا ٢ نفر
حقوق و مزایا
شهرک صنعتی امیرکبیر
٦-٣٣٨٦٥٠٥٥

کارگر فنی جهت کار در
تعمیرگاه خودرو ، تماس :
١٧الی ٢٠ - ٠٩١٣٤٠٨٥٠٩٤
٣٧٨٨٧٥٠٩ - ٠٣١

//Analytics Code