چند نفر کارگر MDF کار
ماهر، نیمه ماهر و ساده
خ امام خمینی ، خ بسیج
٩٠٠٦ ٥٣٣ ٠٩١٣

تراشکار و فرزکار ماهر
شهرک صنعتی امیرکبیر
نیازمندیم
٣٨٧٦٨٢٥-٠٩١٣٣١٨٧٤٤٩

MDF کار ماهر و نیمه ماهر
جهت واحد تولیدی معتبر
انتهای خ آتشگاه
٩٥ ٨٥ ١١٩ ٠٩٣٥

آقا فنی با سابقه
زیر٣٥ سال - دیپلم به بالا
اداره کار+ بیمه
٢٣٤٩٠٢٠ ت.ت.م

تعدادی کارگر فنی جوان
و یک نفر سرپرست تولید
نیازمندیم
٢٨ ٩٩ ٥٨ ٠ ٠٩١٠

نیروی برقکار
نیمه ماهر
٢٧٥٠ ٤٤٨ ٠٩٣٧

برقکار ساختمان ماهر
ترجیحاً ساکن شهر بهارستان
٧٢٦٧ ٦٥٢ ٠٩٣٩
ت.ت.م

تراشکار ماهر
یا نیمه ماهر
محدوده شرق اصفهان
٤٢ ٩٧ ٣٠٧ ٠٩١٣ ت.ت.م

به یک نفر کارگر و تراشکار
ساده محدوده ارغوانیه
نیازمندیم ٩ - ٩٨ ٦١ ٥٣١
٨٠ ٤٧ ٣١١ ٠٩١٣

به یک همکار
تراشکار
نیازمندیم
٠٣ ٨٢ ٣٠٩ ٠٩١٣

به ٣ نفر فنی کار آقا مسلط
به مکانیکی - باطری سازی
و لوله کشی کامیون نیازمندیم
٨٨٣٦ ٦٥٤ ٠٩١٣

تولیدی جوراب
نیازمند نیروی جوان آقا
محدوده فروغی، باهنر
٤٣٠٧ ٣١٦ ٠٩١٣

به تعدادی کارگر باتجربه
جهت کار با دستگاه تزریق
پلاستیک نیازمندیم
٢٥٨٠ ٨٠٧ ٠٩١٣

آقا جهت ساندویج فروشی
حقوق مکفی + بیمه
تمام وقت ، س.ت :۱۱صبح
الی ۱۷ ، ۰۹۱۳۸۰۰۹۶۷۶

کارگر فنی بالارو
نصاب اسکلت
و نصاب داربست
١٦ ٥٣ ٦٦١

نیروی جوان جهت
سرویس ماشین آلات
در پالایشگاه بندرعباس
٠٩١٧١١١٧٤٦٣

تعدادی تراشکار ماهر
(شهرک صنعتی امیرکبیر)
٤٠٠٩ ٥٥٦ ٠٩١٣
ت.ت.م

کارگر فنی آفا
با مزایای اداره کار
محدوده شاپور جدید
٠٩١٣١١٧١١١٧

به تعدادی نیروی جوشکار
و چوب کار ماهر نیازمندیم
ساعت تماس: ١٧-١٠
٣٢٠٦ ٦٦٧

نیازمند نیروی فنی
جهت کار در کارخانه تولید
لوله های پلی اکلیل
٠٩٣٠٦٣٤٧٢٥٩ ت.ت.م

شرکتی معتبر جهت
کارگاه ساختمانی خود
در سپاهان شهر نیازمند:
۱-گچ کار ماهر
۲-کناف کار
۳-نقاش ماهر ساختمان
۴- MDF کارماهر
۰۹۱۱۵۰۹۳۵۲۱ ت.ت.م

به تعدادی استادکار
فلزکار در یک شرکت تولیدی
معتبر نیازمندیم
٢٨ ٩٩ ٥٨ ٠ ٠٩١٠

کارگر فنی آقا ( برق)
اکیدا تمام وقت
زیر ٢٧ سال-همراه با آموزش
٢٢١٠٩٠٣ ت.ت.م

تعدادی کارگر آقا
جهت نصب درب هایHDF
٠٩٣٨١٠٩٧٥٩٦
٢٢١٤٣٢٦

نیاز به کارگر ماهر
و نیمه ماهر جهت ساخت
درب و پنجره آلومینیوم
۰۹۱۳۰۵۰۲۲۰۹

به نیروی فنی جهت
کابل کشی، نصب دوربین
و شبکه نیازمندیم
٠٣٤٥ ٦٦١

تعدادی کارگر جوشکار
درب و پنجره نیازمندیم
محدوده کهندژ
۰۹۱۳۰۹۴۰۱۵۳

به تعدادی کارگر ماهر
یا نیمه ماهر جهت کار در
کارگاهMDF نیازمندیم
٣٢٠٩ ١١٣ ٠٩١٣

تراشکار و سازنده ماهر
و نیمه ماهر آقا و خانم
با حقوق مناسب و بیمه
۰۹۱۳۹۶۴۳۸۵۰-۲۲۳۱۳۴۹

به تعدادی کارگرماهر
آرماتور بند و قالب بند
نیازمندیم
٠٩١٣٣٠٥٧٠٠٣ ت.ت.م

//Analytics Code