به یک نفر آشپز ماهر
با سابقه کار جهت کار در
پیتزافروشی نیازمندیم
٠٤٧٤ ١١٢ ٠٩١٣

به یک درب و پنجره ساز
آهن و کامپوزیت کار ماهر
نیازمندیم
٤٦ ٣٣ ٢٢٦ ٠٩١٣

به چند نفر استادکار
مکانیک جهت کار در نمایندگی
ایران خودرو نیازمندیم
٣٢ ٩٨ ١١٨ ٠٩١٣

نمایندگی ایران خودرو
خمینی شهر جهت تکمیل پرسنل
تعدادی صافکار ماهر استخدام
می نماید - ١١ ٢٢٩ ٣٣٥

به استاد کار نبات ریز
ماهر نیازمندیم
کار در تهران
٨٢ ٧٢ ٦٨٤ ٠٩١٢

استاد کار حرفه ای MDF
مسلط به برش و نصب
و تعدادی نیروی نیمه ماهر
خ کاوه - ٩١ ٣٠ ٨٠٦ ٠٩١٣

کارگر رویه کوب مبلمان
شهرک صنعتی دولت آباد
٥٢١١ ٨٤٠ ٠٩٣٣
ت.ت.م

جوشکار منطقه صنعتی
دولت آباد - خ ٢٠ - فاز دوم
پ ٧٢ - حقوق اداره کاری
٥١٩٦ ٣١٦ ٠٩١٣

جوشکار CO2 با سابقه
شهرک صنعتی مورچه خورت
با سرویس
٠٩١٣٤١٠٨٥٨٧

تعدادی کارگر ماهر آقا
جهت کار در فلافلی نیازمندیم
٠٩١٣٢٠٠٧٤٩٥
٣٢٢٢٩٥٤٢ ت.ت.م

استاد کار آلومینیوم
مقابل زندان دستگرد
تماس : ١٧ - ٨
٣٤ ٢٤ ٥٤٩ ٠٩١٣

یک شرکت صنایع غذایی
واقع در
شهرک صنعتی جی
نیازمند:
تعدادی کارگر
دیپلم (حداکثر ٣٠ سال)
می باشد.
متقاضیان با شماره
٠٩١٣٦٥٨٥٧٠٠
در ساعات اداری
تماس حاصل نمایند

نیروی کار
جهت برق ساختمان
٤٩٧٧ ١٨٨ ٠٩١٣

آقا بالای ٣٠ سال
با حداقل ٥ سال سابقه کار در
زمینه پیتزا ، همبرگر و کنتاکی
٠٩٣٩٩٤٩٢٤٦٨

نیروی فنی با تجربه - آقا
حداقل دیپلم برق - مکانیک
ساعت تماس : ١٤الی١٧
٣٤٣٦٩١٥٦

به یک خلیفه با تجربه
در گزسازی و تعدادی کارگر
ماهر نیازمندیم - ٣٦٢٥٦٧٢٣
٠٩٠١٢٦٧٠٨٥٥ ت.ت.م

نیروی فنی ماهر
جهت کار
حقوق اداره کار قابل ارتقاء
٠١٠٤ ١٧٦ ٠٩١٣

استخدام نیروی ماهر
و نیمه ماهر
جهت لوله کشی ساختمان
٠٩١٣٧٩٦٨٤٤٣ شمس

جوشکار CO2 باسابقه
شهرک صنعتی
مورچه خورت با سرویس
٠٩١٣٤١٠٨٥٨٧ ت.ت.م

به یک نفر کباب گیر ماهر
جهت کار در رستوران با سابقه
محدوده امام خمینی
٠٩١٠٠٣٧٨٩٨٢

نیازمند نقاش آقا جهت
کارگاه فایبرگلاس محدوده
بسیج ٢٦٤٣ ٣٢٢ ٣
٢٢٥٩ ١٢٨ ٠٩١٣ ت.ت.م

جوجه پز ماهر
یا نیمه ماهر
خ مشتاق
٠٩١٢٦٤٠٦٥٤٠

به تعدادی جوان آقا
جهت مونتاژکاری نیازمندیم
سن ١٥-١٩ ، ٠٣١٢٤٦٥٦١١٩٦
٠٩١٣٥٤٩٧١٥٣

نیروی ماهر تراشکار
نیروی ماهر فرزکار NC
خ امام خمینی،س.ت: ١٦ الی ١٠
٠٩١٣١٠٩١٦١٣

تعدادی نیروی برقکار
نیمه ماهر و ماهر ، کار در
سیتی سنتر و محدوده شهر
٠٩١٣٨٢٧٢٠١٥

آقا بالای ٣٠ سال با
حداقل ٥ سال سابقه کار در
زمینه پیتزا،همبرگر و کنتاکی
٠٩٣٩٩٤٩٢٤٦٨

آرماتوربند
نصاب ورق
گلمیخ زن نیازمندیم
٨٨٣ ٢٠ ٥٧ ٠٩١٣

تعدادی کارگر ماهر و
نیمه ماهر جهت کار در کارگاه
MDF و لترون نیازمندیم
٤٢٥٩ ٣٠٧ ٠٩١٣

به چند نفر خانم جهت کار
در فست فود نیازمندیم
محدوده کاوه - ٣٤٥٠٤٣٥٠
٠٩١٣٢١١٢٦١٤

تعدادی رنگ کار چوب و
رویه کوب مبلمان با مزایای
عالی بصورت توافقی(آتشگاه)
٠٩١٣١٠٧٣١٦٩-٣٣٥١٢٣٢٣

//Analytics Code