تزریق کار
قالب بند
پلیکا (PVC)
شهرک صنعتی نجف آباد٢
٠٩١٣٢١٨٢٥١٧

نصاب درب و پنجره
آلومینیوم اختصاصی
٩٨٦٤ ٣٠٩ ٠٩١٣
٦٨١٥ ٧٧٦ ٣ ت.ت.م

به یک نفر باتجربه
در آب انارگیری نیازمندیم
٦٩٦٣ ٣٠١ ٠٩١٣
ت.ت.م

به تعدادی تراشکار ماهر
جهت شهرک صنعتی دولت آباد
نیازمندیم
٠٩٣٧٤٠١٨٨٨٠ ت.ت.م

نیروی فنی ماهر
به جوشکاری فرزکاری موتور
و گیربکس - ٣٣٨٠٧٦٣٤
٠٩١٣٤٠٨٢٧٣٠

نیاز به مسئول فنی
کار در کارخانه تولید
شیر خشک صنعتی
٠٩١٣٢١٥٤٣٢٤ ت.ت.م

نیازمند باطری ساز
ماهر
٢٠٠٤ ٣١٠ ٠٩١٣
٣٦٥ ٣٥ ٣٦٦

به یک اکیپ ماهر و سریع
کامپوزیت کار در محدوده
شاهین شهر نیازمندیم
٠٩١٣٣١٢١٤٤٦

کارگر ماهر جهت بستن
داربست فلزی
با محل اسکان
٠٩١٣٣١٠٨٥٠٥ ت.ت.م

فرزکار و تراشکار ماهر
CNC ، تمام وقت
شهرک صنعتی دولت آباد
٧٩ ١٤ ٨٠٢ ٠٩١٣

به یک نفر کارگر ماهر
جهت کار در فست فود
نیازمندیم
٠٩١٣١٢٦٦٢٦٧

پرسکار و تراشکار ماهر
CNC ، تمام وقت
شهرک صنعتی دولت آباد
٧٩ ١٤ ٨٠٢ ٠٩١٣

تعدادی آقا و خانم
در فست فود نیازمندیم
حقوق + بیمه ومزایا٣٤٥٠٤٣٥٠
٠٩١٣٢١١٢٦١٤

تعدادی قصاب ماهر
فیله زن مرغ و کارگر ساده
جهت کار در فروشگاه در خ مصلی
٨١٨ ٢٠ ٩٠ ٠٩١٠

تعدادی کارگر وارد جهت
کار در فست فود نیازمندیم
(منطقه شیخ صدوق)
٠٩١٣١١١٣٦٣٢

یک نفر کارگر ماهر خانم
و آقا جهت فست فود
س.کار : ٢٤ - ١٧
٣٤٥٠٠١٨٨-٠٩١٣١٠٣٦٤٧٥

به یک نفر جوشکار
نیمه ماهر
نیازمندیم
٦٩٥٥ ٠٣٧ ٠٩١٣

آقا فنی با سابقه
دیپلم به بالا ، ٢٥ تا ٣٥ سال
اداره کار+ بیمه-امام خمینی
٣٢٣٤٩٠٢٠

تعدادی تراشکار ماهر
و نیمه ماهر و سوراخکار
٠٩١٣٤٢٦٤٠٠٩
٠٩١٣٥٥٦٤٠٠٦

تعدادی کارگر خانم / آقا
جهت کار در فست فود
محدوده میدان امام
٠٩٣٦٧٧٣٢٣٠١-٣٢٢١٢٠٦٦

به یک کارگر
MDF کار ماهر
نیازمندیم
٣٨٧٢ ٨٢٩ ٠٩١٧

تعدادی پرسنل ماهر
جهت کار در ساندویچی
نیازمندیم (خانم و آقا)
٠٩١٣١٦٥٧٢٥٦-٣٢٢٠٣٦٢٤

به تعدادی نیروی برقکار
ماهر و نیمه ماهر ساختمان
نیازمندیم
٨٢ ٨٦ ٧٥٣ ٠٩١٣

آقا فنی باسابقه
دیپلم به بالا ، ٢٥ تا ٣٥ سال
اداره کار+بیمه ، امام خمینی
٣٢٣٤٩٠٢٠

یک نفر کارگر ماهر خانم
جهت فست فود
س.کار : ٢٤ - ١٧
٣٤٥٠٠١٨٨-٠٩١٣١٠٣٦٤٧٥

نیازمند کارگر ماهر
در زمینه مکانیک،برق،آسانسور
تجهیزات ساختمانی،پکیج و
شوفاژ - ٠٩٣٠٨٠٥٨١٨١

دیپلم یا فوق دیپلم
برق صنعتی
جهت تعمیرات پمپ بنزین
٠٨٥٥ ٣٠٢ ٠٩١٣

به تعدادی نیروی ماهر و
نیمه ماهر جهت نصب نرده های
آلومینیومی و استیل نیازمندیم
٠٩٣٣٨٥٦٩١٠٤-٣٦٨٠٠٤٥١

جوشکار برق ماهر و نیمه
ماهر-آشنا به در و پنجره سازی
شهرک صنعتی بزرگ شرق
٣٥٢١١٦٦٧

به تعدادی کارگر ماهر
با سابقه
جهت خرد کردن مرغ نیازمندیم
٠٥ ٤٦ ٣١٤ ٠٩١٣

//Analytics Code